چراغ اسپورت

چراغ اسپورت

چراغ اسپورت

یکی از بهترین و موثر ترین بخش های ظاهری خودرو برای استفاده از لوازم اسپرت ، سیستم روشنایی یا همان کاسه چراغ های خودرو می باشد.بسیاری از افراد از شدت و پرتاب نور خودروی خود راضی نیستند و میخواهند از زنون یا هدلایت در این بخش از خودرو بهره گیرند. یکی از بهترین راه های استفاده از زنون که هم به افزایش قدرت روشنایی خودرو کمک میکند و هم موجب افزایش چند برابری زیبایی خودرو می شود استفاده از لنز اسپرت در کاسه پراغ این خودرو هاست.

یکی از بهترین و موثر ترین بخش های ظاهری خودرو برای استفاده از لوازم اسپرت ، سیستم روشنایی یا همان کاسه چراغ های خودرو می باشد.بسیاری از افراد از شدت و پرتاب نور خودروی خود راضی نیستند و میخواهند از زنون یا هدلایت در این بخش از خودرو بهره گیرند. یکی از بهترین راه های استفاده از زنون که هم به افزایش قدرت روشنایی خودرو کمک میکند و هم موجب افزایش چند برابری زیبایی خودرو می شود استفاده از لنز اسپرت در کاسه پراغ این خودرو هاست.

به طور کلی در ماشین های تولید داخل در ایران به دلیل استاندارد نبودن و عدم طراحی مناسب هنگامی که از زنون های پر قدرت در کاسه چراغ خودرو استفاده می کنیم نور حاصل از کاسه چراغ ، به مقدار بسیار زیادی افزایش می یابد اما این افزایش بدون داشتن تمرکز و یا افزایش پرتاب نور خودرو است ، و تنها باعث افزایش آزار بصری برای رانندگان  دیگر و عابرین پیاده خواهد شد.

مهندسان برای رفع این مشکل به استفاده از لنز و عدسی روی آوردند که علاوه بر رفع این مشکل زیبایی ظاهری خودرو را تا چند برابر افزایش می دهدمکانیزم این لنز ها به گونه ای طراحی شده است که پرتاب نور و تمرکز نور خودرو را تا چند برابر افزایش می دهد  درون این لنز ها یک تیغه به همراه موتور قرار داده شده است به هنگام استفاده از نور بالا این موتور تیغه درون لنز اسپرت را به سمت پایین می‌کشد و رانندگان می ‌توانند به طور همزمان از نور پایین و  بالای زنون استفاده کننددر حالی که در لامپهای زنون معمولی تنها نور پایین زنون بوده و  در نور بالا از یک لامپ هالوژن کم قدرت با وات پایین استفاده می شود که این امر باعث داشتن نور بالای بسیار ضعیفی می گردد  پس با استفاده از لنز اسپرت هم میتوانیم زیبایی خودرو را تا چند برابر افزایش دهیم و هم با استفاده از لنز های نئون دار زیبایی کاسه چراغ خود را تا چند برابر افزایش دهیم.